Zelfstandigen in Vlaams-Brabant hebben het hoogste gemiddelde netto jaarinkomen van alle Vlaamse zelfstandigen. Maar een vrouwelijke zelfstandige in Vlaams-Brabant verdient nog altijd minder dan haar mannelijke collega in elke Belgische provincie. Het verschil blijft hangen op zestien procent als we alleen binnen Vlaams-Brabant vergelijken. Dat blijkt uit cijfers van de Leuvense hr-dienstverlener bij 280.000 zelfstandigen.

Het jaarinkomen van zelfstandigen in Vlaams-Brabant is het hoogste van Vlaanderen en na Waals-Brabant het tweede hoogste van ons land. Een andere conclusie is dat het jaarinkomen van zelfstandigen stijgt. Voor België ging het de jongste vijf jaar met 10,6 procent omhoog. In Vlaams-Brabant was dat 10,9 procent: van 31.447 euro in 2011 naar 34.881 in 2015 in hoofdberoep. 

De realiteit op de arbeidsmarkt dat mannen nog altijd meer verdienen dan vrouwen is ook waar voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen verdienen in Vlaams-Brabant gemiddeld 30.773 euro per jaar tegenover 36.675 euro voor hun mannelijke collega’s.

Inhaalbeweging

Dat is zestien procent minder, iets beter dan het gemiddelde Belgische verschil (18,3). In Vlaams-Brabant stijgen de jaarinkomens voor mannen en vrouwen wel nagenoeg even sterk (elf procent). Het netto jaarlijks beroepsinkomen van vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep in België steeg de jongste vijf jaar met 11,7 procent. Bij de mannelijke zelfstandige was dat 10,8.

 “Vrouwelijke zelfstandigen zijn een inhaalbeweging aan het maken. Steeds meer vrouwen doen de stap naar ondernemerschap. Van beroepen waarvoor steeds meer vrouwen kiezen zoals kapper, huisarts, advocaat en tandarts stijgt het jaarinkomen sterker dan gemiddeld”, zegt Katty Hombroux, directrice starters & zelfstandigen bij Acerta.

De oudste zelfstandigen verdienen drie keer zoveel als de jongste. In Vlaams-Brabant zelfs vier keer: mannelijke zelfstandigen tussen 53 en 62 jaar verdienen gemiddeld 40.727 euro tegenover 10.270 bij de -22-jarigen. “Een van de verklaringen voor de loonkloof is dat starters zeker in vrije beroepen zwaar moeten investeren in materiaal. Daarnaast bouwen zelfstandigen hun klantenbestand geleidelijk op.”