De saga rond de mogelijke komst van het omstreden Eurostadion naar Grimbergen krijgt alweer een nieuwe wending. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan zich niet uitspreken over een mogelijke afschaffing van de buurtweg door Parking C zonder dat de gemeenteraad van Grimbergen eerst een voorstel daarover heeft overgemaakt. Dat blijkt uit een arrest van de raad van state uit 1994. Zonder afschaffing kan geen bouwvergunning worden afgeleverd aan projectontwikkelaar Ghelamco.

Gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) verwijst voor die stellingname naar het arrest van de raad van state waarbij een beslissing tot afschaffing van een buurtweg vernietigd werd omdat de raad van de betrokken gemeente niet in die zin beslist had.

Het schepencollege van Grimbergen trok op donderdag 26 januari met een voorstel tot afschaffing van de buurtweg naar de gemeenteraad. Maar er werd geen meerderheid voor gevonden. Daarop werd beslist om het dossier door te schuiven naar de provincie in Leuven. Maar die kaatst nu de bal dus terug richting Grimbergen.

Ghelamco onderzoekt een aantal juridische pistes om de buurtweg toch te kunnen afschaffen, maar het is niet meteen duidelijk hoe dat nog kan. De wet van …1846 op de buurtwegen is duidelijk. “Het is de deputatie die bevoegd is om een beslissing te nemen. Maar die kan zich eerst uitspreken als de gemeenteraad een voorstel gedaan heeft”, zegt Dehaene.