Het Vlaams-Brabantse project Gezocht: Voedsel voor de Toekomst won de Sustainable Partnerships Award. Die award geeft een podium aan de mooiste voorbeelden van internationale samenwerking tussen de publieke sector, bedrijven en non-profitorganisaties. Het project bundelt de expertise van de provincie Vlaams-Brabant, Vredeseilanden (Rikolto), Colruyt Group, KU Leuven en Hogeschool UCLL in de zoektocht naar manieren om de groeiende wereldbevolking duurzaam en gezond te voeden.

Jongeren staan daarbij centraal en participeren actief in alle onderdelen van het project. Het uiteindelijke doel is het debat aanwakkeren en de consument van de toekomst sensibiliseren en betrekken bij de zoektocht. Innovatie in de praktijk brengen door bundeling van expertise.

De provincie Vlaams-Brabant is initiatiefnemer van het project en betrekt via haar uitgebreid netwerk jongeren, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Vredeseilanden (Rikolto) brengt haar internationale expertise binnen om voedingsketens op te zetten en boerenorganisaties te coachen. Het daagt jonge ondernemers in België, Tanzania, Indonesië en Peru uit om de zoektocht naar het voedsel voor de toekomst aan te gaan. Concreet ontwikkelen de partners nieuwe voedingsproducten op basis van drie gewassen: zeewier, peulvruchten en gewassen uit de Andes.

Colruyt Group engageert zich om nieuwe duurzame producten op de markt te brengen zoals de tricolore quinoa uit Peru. De retailgroep uit Halle steunt via Collibri Foundation vormingsprojecten voor jongeren in de regio waar ze de quinoa aankoopt. In Peru krijgen jongeren landbouwtechnische vorming voor de teelt van quinoa of aanverwante teelten. KU Leuven zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing en doet actie-onderzoek over de samenwerking binnen het consortium. Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) betrekt actief studenten marketing en voedings- en dieetkunde.

Ook jonge ondernemers in Tanzania, Peru, Indonesië en België worden gestimuleerd om mee na te denken over het voedsel voor de toekomst, via workshops die vertrekken vanuit hun lokale realiteit en noden.

Reacties van partners:

“Wij brengen de belangrijkste actoren op het vlak van voeding in Vlaams-Brabant samen.” (Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid)

“Cruciaal is dat iedereen met een open houding in dit project is gestapt.” (Caroline Huyghe, Vredeseilanden Rikolto)

“We weten vandaag nog niet hoe die voeding van de toekomst eruit zal zien en willen hierrond een open debat aangaan.” (Erik Mathijs, KU Leuven)

“Wij betrekken onze studenten voedingskunde actief bij productontwikkeling en studenten marketing bij het uitwerken van nieuwe ideeën rond het vermarkten van duurzame en gezonde voeding.” (Sebastiaan Boussauw, docent UCLL)