De Vereniging van Vlaamse Provincies publiceerde een nieuwe studie over de landbouw in de Vlaamse provincies. Met cijfermateriaal schetsen de vijf Vlaamse provincies de impact van de landbouw op het aantal bedrijven, de tewerkstelling, de omzet, de toegevoegde waarde en de investeringen in hun regio.  Het zogenaamde agrobusinesscomplex creëert jaarlijks ruim 1 miljard toegevoegde waarde in Vlaams-Brabant.

“We kunnen de landbouw niet wegdenken uit onze samenleving”,  zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.  “Landbouw zorgt voor voldoende en veilig voedsel aan redelijke prijzen, geeft vorm aan ons landschap, zorgt voor jobs en doet de handel bloeien. In de studie wordt per provincie onderzocht hoe de landbouwsector evolueert en wat de gevolgen hiervan zijn. Het geeft een zicht op de toekomst van de landbouw.”

In de studie wordt het volledige agrobusinesscomplex onderzocht. Dus niet alleen de land- en tuinbouwsector, maar ook de sectoren die rechtstreeks verwant zijn met de landbouw. Het gaat concreet over de toelevering (bedrijven die landbouwmachines produceren) en tussenhandel (bedrijven die  landbouwmachines verkopen), de landbouwsector (akkerbouw, tuinbouw en veeteelt), de handel (veilingen en slachthuizen), de voedingsindustrie  en de groothandel.

De meest opvallende cijfers uit de studie voor Vlaams-Brabant:

° in Vlaams-Brabant zorgt het agrobusinesscomplex jaarlijks voor een toegevoegde waarde van 1,07 miljard euro

° het agrobusinesscomplex bevat 4.060 bedrijven in Vlaams-Brabant: 2.846 landbouwbedrijven en 1.214 andere bedrijven

° de land- en tuinbouw in Vlaams-Brabant bestaat vooral uit akkerbouwbedrijven, bedrijven die verschillende landbouwsectoren combineren en tuinbouwbedrijven. In tegenstelling tot andere provincies is er erg weinig intensieve veehouderij. Varkens- en pluimveebedrijven maakten in 2015 slechts vier procent van het totaalaantal uit

° de landbouwbedrijven stellen 9.500 mensen te werk: 2.230 loontrekkenden en 7.270 zelfstandigen

° vele bedrijven blijven toekomst zien in Vlaams-Brabant. In 2016 werd 150 miljoen euro geïnvesteerd in Vlaams-Brabantse bedrijven