Het Steunpunt Werk uit Leuven heeft een analyse gemaakt van de gemeenten met de beste arbeidsmarktprestaties. Vlaams-Brabant heeft enkele vertegenwoordigers in de kopgroep maar zit vooral in het achtervolgende peloton. De gemeenten uit de Vlaamse Rand behoren tot de middenmoters. Van gemeenten in moeilijkheden blijft Vlaams-Brabant opvallend gespaard.

Achter de globale arbeidsmarktprestaties van de Vlaamse beroepsbevolking schuilt een grote lokale diversiteit. De Vlaamse gemeenten werden op basis van hun arbeidsprestaties verdeeld in vijf groepen. Voor elke gemeente werden acht arbeidsindicatoren berekend, met een opdeling naar werkzaamheidsgraad (globaal, vrouwen, 55-plussers)  en de jeugdwerkloosheidsgraad in 2015 en de evoluties in deze indicatoren tussen 2005 en 2015.

De kopgroep wordt gevormd door 74 gemeenten. De provincie Vlaams-Brabant is met zes kleinere gemeenten vertegenwoordigd, waaronder Roosdaal in het Pajottenland en Tielt-Winge in het Hageland. Deze gemeenten hebben een gemiddelde werkzaamheidsgraad van 77,9 procent en een jeugdwerkloosheid van 11,9 procent.

Het achtervolgende peloton bestaat uit gemeenten met een hoge werkzaamheid van 55-plussers. De gemeenten uit deze tweede cluster kennen eveneens een vrij sterke arbeidsmarktpositie met een gemiddelde van 55,9 procent. Deze gemeenten zijn vooral terug te vinden in Vlaams-Brabant en meer specifiek in de ruime rand rond Brussel (Dilbeek, Grimbergen, Asse en Halle) en de regio Leuven en omliggende gemeenten.

De vierde cluster is er een van gemeenten waar de jongste jaren relatief weinig vooruitgang is geboekt. De gemiddelden liggen onder het Vlaamse niveau, met een globale werkzaamheidsgraad van 70,7 procent en een jeugdwerkloosheid van 18,6 procent. Tot deze middenmoters met beperkte vooruitgang behoren gemeenten uit de Vlaamse rand zoals Vilvoorde, Zaventem, Overijse en Sint-Pieters-Leeuw.

In de derde cluster, de middenmoot in een inhaalbeweging, en de vijfde groep, met twintig gemeenten in moeilijkheden, vinden we geen enkele vertegenwoordiging uit Vlaams-Brabant.