Urbain Vandeurzen mag de bouw van een wijnproductiecentrum in Linden (Lubbeek) stilaan maar zeker op zijn buik schrijven. Ook de provincie Vlaams-Brabant weigert de ondernemer een vergunning te geven voor dat project. Eerder had het schepencollege van Lubbeek zich gekant tegen de mogelijke komst van het wijncentrum.

Vandeurzen kocht enkele jaren geleden een park met kasteel langs de Diestsesteenweg in Linden en plantte er aan de achterkant op een hellend terrein langs de Kasteeldreef een wijngaard van tien hectare. In het landschappelijk waardevol agrarisch gebied wil hij een gebouw optrekken om wijn te produceren. Het geplande futuristische pand is twaalf meter hoog met een gebogen dak van 57 op 25 meter.

De actiegroep Lindenslandschap verzette zich fel tegen de plannen omdat die het uitzicht van het gebied zwaar zouden verstoren. In het openbare onderzoek werden 650 bezwaarschriften ingediend.

Landschap

“We hebben geweigerd om een stedenbouwkundige vergunning af te leveren omdat het gebouw nefast is voor het landschap en de open ruimte in dit gebied”, zegt gedeputeerde An Schevenels. “We volgen daarmee het advies van onze stedenbouwkundige ambtenaar. Bovendien is het project in strijd met onze principes op het vlak van ruimtelijke ordening.”

De provincie wil de landbouwactiviteiten in het gebied zoveel mogelijk bundelen. “Het areaal dat nu gebouwd is met wijnstokken is onvoldoende om te spreken van een volwaardige landbouwactiviteit.” Vandeurzen ziet dat anders. Hij vindt dat hij het recht heeft om in het agrarisch gebied infrastructuur te bouwen voor zijn landbouwactiviteiten.

Vandeurzen kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.