Vinobelga schrapt wijngaardproject op Keizersberg

keizersbergVinobelga schrapt het project om op de zuidflank van de abdijsite van de Keizersberg in Leuven een 7.000 vierkante meter grote wijngaard aan te leggen. Het bedrijf uit Rillaar ziet zich daartoe genoodzaakt omdat de recente goedkeuring door de Leuvense gemeenteraad nu onverwacht geschorst werd door de provinciegouverneur.

Het stadsbestuur, dat het park van de Benedictijnenabdij sinds 2007 in erfpacht heeft, was ingegaan op een voorstel van Vinobelga, het bedrijf van Rik Daems (Open VLD), Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Leuven.  Op locatie aan de Keizersberg werd in 1121 de eerste wijngaard uit de regio werd aangelegd. Op deze site werd ruim 500 jaar wijn geproduceerd. Daems plande naast een commerciële uitbating op de site ook een educatief luik over wijnbouw.

Van meet af was er veel verzet tegen de plannen. Een actiecomité gesteund door milieuverenigingen protesteerde omdat voor dit project een aantal ecologisch waardevolle natuurelementen zoals hoogstambomen moest verdwijnen. Het kwam zelfs tot picknickacties op de Keizersberg.

Daar bleef het niet bij: het actiecomité diende klacht in bij de gouverneur van Vlaams-Brabant. Lodewijk De Witte schorst het gemeenteraadsbesluit van oktober omdat Daems, een van de zeven aandeelhouders van Vinobelga, ook gemeenteraadslid is in Leuven.

“Vinobelga kan dit project alleen realiseren als ik uit het bedrijf terugtreed. Dat is een brug te ver”, zegt Rik Daems. Het is jammer dat Vinobelga wordt teruggefloten. We wilden volledig op eigen kosten een grote toegevoegde waarde aan de stad Leuven aanbieden.”