De regio Vilvoorde-Zaventem wordt erkend als zogenaamde ontwrichte zone. Dat statuut biedt economische steun en treedt in werking vanaf volgende maand. Bedrijven die investeren in het kerngebied rond de gemeenten Zaventem en Machelen krijgen een vrijstelling van 25 procent op de bedrijfsvoorheffing per extra arbeidsplaats die gecreëerd wordt. 

De Vlaamse regering besliste een bijkomende zone in moeilijkheden af te bakenen. Hierdoor krijgen kmo’s extra steun bij investeringen. Bedrijven die investeren in de afgebakende steunzone kunnen een tijdelijke vrijstelling van 25 procent van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen voor een periode van twee jaar. Dat geldt per extra arbeidsplaats door die investering.

De steunzones zijn een instrument om maatregelen te nemen in zones die getroffen werden door collectieve ontslagen. Die moeten de tewerkstelling een duwtje in de rug geven. Het voordeel voor de bedrijven komt overeen met een besparing van vier tot vijf procent op de loonkost per extra werknemer gedurende twee jaar.

De maatregelen voor de steunzones gelden voor een termijn van maximaal zes jaar. Voor Vilvoorde-Zaventem betekent dat ondersteuning tot 2024. Het gebied in Vlaams-Brabant is de derde steunzone in Vlaanderen. Eerder kregen Genk en Turnhout het statuut.