Steeds meer vijftigplussers verlaten de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Daardoor zal het totale aanbod aan arbeidskrachten de volgende tien jaar verder dalen. De krapte op de arbeidsmarkt wordt structureel. Dat stelt Steunpunt Werk uit Leuven.

Het aantal vijftigplussers op de arbeidsmarkt was nog nooit zo hoog en verdubbelde in de periode 1996-2016 van 330.800 tot 798.000. Ook de werkzaamheidsgraad steeg in die periode van 33,4 tot 59,1 procent.

Het gevolg is dat we vandaag met een hogere vervangingsvraag van werkende vijftigplussers worden geconfronteerd dan in het verleden. Die zal het volgende decennium nog sterk stijgen, tot naar schatting 405.400 in de periode 2021-2026.

Bij de potentiële vervangers wordt Vlaanderen geconfronteerd met een dalende activiteitsgraad in de leeftijdsgroep van 15- tot 25-jarigen. Van 45,8 procent in 1986 tot 31,4 in 2016. De verklaring is simpel: er wordt steeds langer gestudeerd.

De mogelijkheid om vervangers te zoeken bij de 25- tot 49-jarigen lijkt eerder beperkt, door de nu al zeer hoge werkzaamheidsgraad van 85,2 procent. Dat laatste is zeker het geval bij hooggeschoolden, traditioneel het meest begeerd bij rekruteerders.