Vijftigplussers veranderen steeds vaker van job. Ze verdienen gemiddeld elf procent minder bij hun nieuwe werkgever. En zijn ook nog eens vlot bereid om een kleiner loon te hebben. Dat blijkt uit een analyse van loongegevens bij 40.000 werkgevers door het Leuvense hr-bedrijf Acerta.

Van alle bedienden die de voorbije jaren ontslag namen, is een op tien ouder dan 50 jaar. Tegelijk nam het aantal aanwervingen van vijftigplussers sterk toe. Acerta ziet verschillende verklaringen.

Er is de war for talent waarbij ook oudere werknemers een doelgroep vormen voor bedrijven. De werknemer zelf beseft dat hij of zij langer zal moeten werken en dus maar beter een job graag doet.

Die vijftigplussers zijn bij hun nieuwe werkgever bereid om in te leveren. Het jaarloon bij indiensttreding is gemiddeld elf procent lager dan het jaarloon bij ontslag. Voor de andere leeftijdscategorieën is dat zeker niet het geval. Werknemers jonger dan dertig jaar verdienen doorgaans meer bij hun nieuwe werkgever en tussen dertig en vijftig blijft het loon quasi identiek.

Toch verdient een vijftigplusser nog altijd een stuk meer dan zijn jongere collega’s, door de leeftijdsanciënniteit. “Ten opzichte van de twintigers ontvangt de instromende bediende van meer dan 50 jaar 72 procent meer loon”, stelt Acerta.

Bij het zoeken van een nieuwe job wordt de meerwaarde belangrijker dan de anciënniteit. Acerta roept de werkgevers op om aandacht te hebben voor andere aspecten, zoals inspraak in het verloningspakket, het aanbieden van opleidingen of de bereidheid om het takenpakket aan te passen.