Vesaliussite van projectontwikkelaar ION ingehuldigd in Leuven

vesaliussiteIn Leuven werd woensdag de Vesaliussite ingehuld. Het 30.000 vierkante meter grote complex op de hoek van de Tiensestraat en Vesaliusstraat werd gebouwd door projectontwikkelaar ION. Het omvat onder meer 69 appartementen, zestig studentenkamers en tien handelsruimtes.

De Vesaliussite biedt ook plaats aan twee ondergrondse filmzalen die worden uitgebaat door de vzw Fonk en een auditorium voor 740 personen voor de KU Leuven. De nieuwe ruimte in de binnenstad zal ook gebruikt worden voor colloquia en grote activiteiten. Zowel het auditorium als de filmzalen zijn eigendom van de Leuvense universiteit.

Tijdens de inhuldiging dankte de Leuvense schepen Carl Devlies (CD&V) de KU Leuven dat het in het stadscentrum uitbreidt. De gronden in de Tiense- en Vesaliusstraat voor de bouw van de site werden de afgelopen decennia geleidelijk verworven door de gilde van Ambachten en Neringen en Groep T voor uitbreiding van de onderwijsactiviteiten.

Na de integratie van Groep T in de KU Leuven was extra ruimte niet meer nodig en werd projectontwikkelaar ION belast met het project. Het was de stad Leuven die een multifunctionele ontwikkeling oplegde. Leuven verplichtte de projectontwikkelaar ook om van een aantal historische panden in de Tiensestraat minstens de voorgevel te bewaren. In het openbaar onderzoek bij de bouwaanvraag werd geen enkel bezwaarschrift ingediend. Dat is mede het gevolg van overleg met omwonenden.