Verkeershinder aan Boudewijnlaan in Leuven

© AWV

© AWV

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens de weekends van 20 juni en 11 juli een structureel onderhoud uitvoeren van de Boudewijnlaan (N264) tussen de Kapucijnenvoer en de E314 in Leuven. De renovatie is het sluitstuk van een ingreep  aan de Celestijnenlaan, waar Wegen en Verkeer onlangs het kruispunt heropende  en een veilige fietserstunnel voor de zachte weggebruikers creëerde.
Momenteel vertoont de oude betonverharding een aantal ouderdomsverschijnselen en lokaal wat schade. Om de levensduur van deze verharding te verlengen zal  het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met een aannemer de pechstroken voorzien van een nieuwe onderlaag asfalt, de scheuren en putten in de betonverharding herstellen en over de volledige breedte een nieuwe en geluidsarme asfaltverharding plaatsen. Hiermee verhoogt Wegen en Verkeer het rijcomfort van de weg. De levensduur van de weg wordt aanzienlijk verlengd en dankzij deze ingreep zal er minder hinder voor omwonenden zijn.

In de weken voorafgaand aan de overlaging zullen er voorbereidende werken gebeuren. Wegen en verkeer en de aannemer proberen dan een vlotte doorstroming van het verkeer te verzekeren. Er zal telkens minimum één rijstrook beschikbaar zijn in beide richtingen.

De werken zelf (een overlaging van betonverhardingen met asfalt) zullen steeds in een weekend gebeuren. De Boudewijnlaan wordt dan in één richting volledig afgesloten. De werken starten telkens vrijdagavond omstreeks 21 uur en duren uiterlijk tot maandagochtend 5uur.
Het weekend van 19 tot 21 juni werkt Wegen en Verkeer  richting E314. Dat wil zeggen dat het verkeer dat vanuit Leuven de E314 wenst te bereiken, via de ring rond Leuven (R23) en de Brusselsesteenweg (N2) of Mechelsesteenweg (N26) naar de E314 rijdt.
Ook het kruispunt met de Celestijnenlaan en de Sint-Janbergsesteenweg wordt aan die kant afgesloten. Lokaal is een omleiding voorzien via de ring rond Leuven (R23) en de Tervuursesteenweg (N3).
Verkeer dat uit de Sint-Janbergsesteenweg komt  (van Egenhoven) en vanuit de Celestijnenlaan (van Arenberg), kunnen dat weekend wel nog door richting Leuven.
De andere richting, komende van de E314 naar Leuven, zal in het weekend van 10 tot 12 juli gebeuren. Het verkeer komende van de E314 dat Leuven wenst te bereiken zal via het complex 17 Winksele of 18 Herent Leuven kunnen bereiken.
Verkeer uit Leuven kan via diezelfde complexen de autosnelweg bereiken. Lokaal verkeer komende uit Egenhoven en de wijk Arenberg, zal dat weekend rekening moeten houden met een onderbreking ter hoogte van de Celestijnenlaan (aan de kant van de Imec-toren), de Gaston Geenslaan en de Sint-Janbergsesteenweg. De Veldstraat zelf blijft wel bereikbaar tot aan de Sint-Janbergsesteenweg.
Als de weersvoorspellingen voor de voornoemde weekends te slecht worden, worden de werken verschoven naar weekends in augustus.