De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de verbetering van de bedrijvenzone Zaventem-Zuid. Die is gelegen aan de E40.

De bedrijvenzone Zaventem-Zuid is vooral bekend door de aanwezigheid van de vestiging van Ikea in deelgemeente Nossegem. Maar ook door bedrijven als Asco, Toyota en Pfizer. Het bedrijventerrein groeide doorheen de jaren op een eerder organische manier.
Bij het tot stand komen van de bedrijvenzone werd onvoldoende aandacht besteed aan een kwalitatieve inrichting van het terrein en de multimodale ontsluiting. Daardoor is de zone vooral gericht op auto- en vrachtverkeer, ondanks de nabijheid van de treinhaltes Zaventem en Nossegem en de bushaltes in en aan de rand.

“Op stedenbouwkundig vlak werden de basisprincipes toegepast zonder vaak te zoeken naar de nodige kwaliteit en een optimaal ruimtegebruik”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Samen met de gemeente Zaventem willen we nu een kwalitatief ruimtelijk kader uitwerken voor de verdere ontwikkeling van deze bedrijvenzone. Begin 2018 start hiervoor een studie.”

Voor die studie is er een subsidie van 96.500 euro van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen. De gemeente Zaventem en de provincie Vlaams-Brabant dragen beide 50.000 euro bij.