De provincie Vlaams-Brabant wees de gunning voor de optimalisatiestudie voor het bedrijventerrein Buda in Vilvoorde, Machelen en Brussel toe aan het consortium 1010 Architecture Urbanism, IDEA consult, TML en Witteveen+Bos.

Het provinciebestuur gaat in 2018 een ruimtelijke optimalisatiestudie opmaken voor de bedrijvenzone Buda, gelegen in Vilvoorde, Machelen en Brussel. Die geraakte in verval na de sluiting van Renault, Cokeries de Marly, VTR en andere vestigingen.

De provincie Vlaams-Brabant gaat, samen met verschillende partners op het terrein, een ruimtelijke toekomstvisie voor het gebied ontwikkelen. Deze visie wordt gekoppeld aan het samenwerkingsverband Buda+ van de stad Brussel, de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen. Dat is gericht op circulaire economie en het verhogen van de tewerkstelling in het gebied.

“De studie werd gegund aan het consortium 1010 Architecture Urbanism, IDEA consult, TML en Witteveen+Bos”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

“Met een duidelijk ruimtelijk kader als houvast kan  geïnvesteerd worden in infrastructuur, zoals de fietssnelweg langs het kanaal en de spoorlijn Vilvoorde-Diegem. Het komt ook het imago van het bedrijventerrein ten goede zodat er zich nieuwe bedrijven kunnen vestigen.”