veloOm bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en een ecologische bedrijfsvoering verder uit te bouwen, wil Velo op zijn vestiging aan de Veilingsite in Heverlee zonnepanelen installeren.

“Dit kadert ook in ons engagement ten aanzien van Leuven Klimaatneutraal. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat het elektriciteitsgebruik zo laag mogelijk gehouden wordt”; klinkt het bij Velo.

“De installatie van zonnepanelen kost natuurlijk geld. Maar we geloven in een andere manier van omgaan met geld. Daarom lanceren we een oproep lanceren naar stakeholders, klanten, leveranciers, werknemers, buren, vrienden en bekenden om ons een bedrag van minimum 500 euro te lenen.

Velo maakt wel duidelijk dat het om een renteloze lening gaat en niet om een schenking. “Mensen bepalen zelf welk bedrag ze ons ontlenen, met een minimum van 500 euro. Ze bepalen ook zelf wanneer moet terugbetaald worden, met een minimum van één jaar. Aan het eind van die termijn kan de kredietverstrekker zelf bepalen of de lening verlengd wordt of niet.”

“Mensen krijgen bij de terugbetaling dus geen rente, ze krijgen wel hun geld terug. Met het geld dat ze ons ter beschikking stelden, hebben ze er dan wel mee voor gezorgd dat Velo haar doelstellingen kon realiseren: opleiding, begeleiding en werkervaring bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en binnen die werkervaring fietsprojecten ontwikkelen die puur markteconomisch weinig rendabel lijken.”

Wie meer wil weten, kan zich op deze link melden.