Veertig zondagen per jaar shoppen in Leuven

zondagshoppenLeuven vraagt het statuut van toeristisch centrum aan. Dat zet de deur open voor meer flexibiliteit bij openingsdagen van winkels in het stadscentrum. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen gegadigden straks veertig zondagen per jaar gaan shoppen naar hartenlust.

Met een statuut van toeristisch centrum krijgen handelaars meer afwijkingen op de wekelijkse rustdag. Momenteel is het aantal zondagsopeningen beperkt tot vijftien per jaar. Als de federale overheid het statuut toekent, loopt dat op tot veertig.

In Leuven komt de vraag van Liefst Leuven. De handelaarsvereniging wil elke eerste zondag van de maand een afwijking bekomen. Het stadsbestuur wil de handelaars meer overlevingskansen bieden in hun concurrentiestrijd met e-commerce. De openingsuren zouden beperkt blijven van 13 tot 18 uur.

Een ander heikel punt zijn de gevolgen voor de middenstand van het nieuwe verkeerscirculatieplan voor de Leuvense binnenstad dat sinds eind augustus gefaseerd wordt ingevoerd. De signalen van de handelaars zijn op dit moment nog tegenstrijdig. Het stadsbestuur rekent erop dat een meer leefbare stad de handel sterk ten goede zal komen.