De sociale onrust bij inspectiebedrijf Vinçotte in Vilvoorde blijft duren. Onderhandelingen over het ontslag van een LBC-hoofdafgevaardigde hebbens niets opgeleverd. De vakbonden proberen nu zijn re-integratie af te dwingen door druk van externe partijen.

Daarvoor werden al contacten gelegd met het ministerie van Tewerkstelling en de sociale inspectie. Nieuwe syndicale acties zijn nog niet meteen gepland. “Omdat het personeel schrik heeft voor nieuwe ontslagen”, zegt Annick Druyts (LBC).

In het najaar werden bij Vinçotte 189 jobs geschrapt. De vakbonden stemden er mee in dat elf syndicaal afgevaardigden zouden worden ontslagen. Ondanks een eerdere belofte van de directie werd nadien ook de LBC-hoofdafgevaardigde aan de deur gezet.

Op 17 januari voerde een veertigtal werknemers een ludieke actie tegen dit ontslag. “We hebben de volledige juridische procedure voor re-integratie van de hoofdafgevaardigde gevolgd. Maar de directie wil er niet op terugkomen en heeft de betrokkene volledig uitbetaald”, stelt Druyts.

“We eisen een correct sociaal overleg over de eenzijdig opgezegde cao’s, de loon- en arbeidsvoorwaarden en de interne herstructurering die het bedrijf doormaakt. Veel werknemers hebben daar problemen mee. In ondernemingsraden wordt nauwelijks geluisterd naar de werknemersafgevaardigden. Diverse maatregelen worden zonder overleg eenzijdig doorgevoerd.”