diest

Een delegatie van ACV Diest en LBC-NVK Leuven bezorgden de resultaten van een rondvraag over zondagsopeningen aan het stadsbestuur Bij die enquête werd bij handelaars en winkelpersoneel gepeild naar hun mening over werken op zondag. blijkt dat noch het personeel, noch de eigenaars van de winkels staan te springen om hun zaak op zondag te openen.

Sinds vorig jaar heeft het stadsbestuur van Diest een erkenning als toeristisch centrum. Dat betekent dat de handelaars 42 zondagen per jaar hun zaak mogen openhouden. In andere steden en gemeenten zijn er dat slechts zes.

De vakbond hield in oktober vorig jaar een rondvraag bij personeel van de winkels in Diest. “De enquête werd ingevuld door 73 mensen”; zegt Wouter Minne van ACV. “Meestal door werknemers, maar 1een op de tien enquêtes werd beantwoord door de eigenaar van de zaak zelf. Slechts 17,8 procent van de respondenten vindt een zondagsopening eerder positief of positief voor de omzet van de winkel. Uit de antwoorden op de enquête blijkt dat er op zondag heel wat mensen komen kijken, maar niets kopen en dat er sprake is van een omzetverschuiving in plaats van een omzetstijging. Het overgrote deel van de ondervraagden zou liefst niet werken op zondag maar wordt of voelt zich verplicht om dat toch te doen.”

De vakbond wil het debat aangaan met het stadsbestuur omdat ze een verruiming van de openingsuren geen goede zaak vinden. Ze willen de gemeentelijke en stedelijke overheden vragen niet licht om te springen met de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum.