In UZ Leuven werd een app ontwikkeld die (huis)artsen en specialisten helpt om een betere keuze te maken in de verschillende types geneesmiddelen voor patiënten met type 2 diabetes. Daarvoor bestond al een internationale richtlijn, maar die houdt geen rekening met de Belgische terugbetalingscriteria.

De behandelingsmogelijkheden van type 2 diabetes zijn het voorbije decennium zo uitgebreid geworden dat de zorgverlener een grote keuze heeft tussen verschillende klassen van geneesmiddelen. De internationale aanbevelingen, opgesteld door de internationale associaties EASD en ADA, houden geen rekening met de terugbetalingscriteria in België. Daarom  ontwikkelde de dienst endocrinologie van UZ Leuven de T2D Helper.

Patiëntgericht

Dat is een app die zowel kijkt naar de individuele patiënt als naar de terugbetalingscriteria van België. “De app is veel meer gericht op de individuele patiënt dankzij een slimme filterfunctie”, zegt Ann Mertens, endocrinologe in UZ Leuven. “Die houdt bijvoorbeeld rekening met nierfunctiebeperking en met problemen als een verhoogd risico op hypoglycemie en gewichtstoename.”

De T2D Helper blijft een ondersteunend instrument. De zorgverlener blijft instaan voor de definitieve beslissing bij de keuze van de glucoseverlagende behandeling. De app zal op regelmatige tijdstippen worden geüpdatet in functie van de terugbetalingscriteria in België of bij veranderingen in het landschap van de behandeling bij type 2 diabetes.

De app kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking tussen de dienst endocrinologie en de it-dienst van UZ Leuven.