UTOPOLIS

De overname van het bioscoopcomplex Utopolis in Aarschot door de groep van Kinepolis staat op de helling. De Belgische Mededingingsautoriteit heeft grondige twijfels bij de overname die medio juli van dit jaar aangekondigd werd.

De Belgische Mededingingsautoriteit zal pas in de loop van februari een eindbeslissing nemen over de overname van vier Belgische bioscopen van Utopolis door de groep Kinepolis. De autoriteit start de procedure van bijkomend onderzoek. Dat is een teken dat er grote twijfels zijn bij de toelaatbaarheid van de operatie.

Een beslissing werd aanvankelijk verwacht tegen het einde van dit jaar. Volgens de procedurebeschrijving van de Mededingingsautoriteit betekent een beslissing om over te gaan naar een tweede fase dat het mededingingscollege grote twijfels heeft over de toelaatbaarheid van de operatie.

Kinepolis liet al weten dat het volledige medewerking zal verlenen aan het verdere onderzoek. De bioscoopgroep kondigde in juli een princiepsakkoord aan om de Utopolisbioscopen over te nemen. Vorige maand werd de overname van de negen buitenlandse Utopoliscomplexen in Luxemburg, Nederland en Frankrijk afgerond.

De Mededingingsautoriteit buigt zich nu nog over de overname van de vier Belgische Utopolisbioscopen in Aarschot, Mechelen, Turnhout en Lommel.