Uplace blijft de gemoederen beroeren

nieuw-overzicht-uplace_nlDe mogelijke komst van Uplace in Machelen blijft de gemoederen beroeren. De gelijknamige vastgoedgroep liet weten dat het  megaproject weer volledig vergund is en dat de bouwwerken starten in 2017. De inkt was nog niet droog of de steden Leuven en Vilvoorde lieten weten beroep te zullen aantekenen tegen de beslissing. De Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo overweegt hetzelfde te doen.

Uplace liet zelf weten dat het een nieuwe stedenbouwkundige vergunning kreeg. Het bedrijf voegt er in één adem aan toe dat het in 2017 start met de bouw van het winkelcentrum. “Na het elfde openbaar onderzoek kunnen we ons nu eindelijk focussen op het bouwen van ons belevingscentrum”, zegt ceo Jan Van Lancker. Het winkelcentrum van de begindagen heeft al een tijdje plaats gemaakt voor een belevingscentrum.

Binnen het uur na de mededeling regende het reacties. Iedereen haastte zich om zijn mening te ventileren. Pro en contra. Met rationele en emotionele argumenten. Behoudens Uplace zelf zijn er amper voorstanders van dit project. De proteststemmen halen het met grote voorsprong. Zowel numeriek als inhoudelijk.

Twee argumenten contra keren steeds terug, ook vanuit politieke hoek. Unizo-topman Karel Van Eetvelt vat het gepast samen. “Het belangrijkste argument tegen het project blijft de nefaste impact op de omliggende handelskernen van Leuven en Vilvoorde. Daarnaast zijn er de dramatische gevolgen voor de mobiliteit. Tien jaar na de aanvraag van de eerste vergunningen is de verkeersknoop in en rondom Brussel alleen maar groter geworden.”

De steden Leuven en Vilvoorde leggen zich niet neer bij de beslissing. Ze tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep aan tegen de nieuwe vergunning. Dat beroep is niet opschortend. “Maar daarnaast kunnen we om de schorsing van de bouwvergunning vragen. Op die manier kunnen we de start van de werken wél tegenhouden”, zegt Carl Devlies (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening in Leuven.

Leuven heeft bij de Raad van State nog een procedure lopen tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). De bouwheer neemt volgens Devlies hoe dan ook een risico. “Het GRUP vormt de juridische basis van de bouwvergunning. Die wordt bij de Raad van State aangevochten door diverse partijen: de steden Leuven, Mechelen en Vilvoorde en omwonenden. Als het GRUP vernietigd wordt, is de bouwvergunning onwettig.”

Voka Vlaams-Brabant ziet in de nieuwe vergunning vooral een overwinning voor rechtszeker ondernemerschap. “Na meer dan tien jaar voorbereiding en tal van openbare onderzoeken is er eindelijk perspectief op een project dat daadwerkelijk van start kan gaan”, zegt directeur Peter Van Biesbroeck. “Los van de inhoud van het project en of je nu voor of tegen een shoppingcenter dan wel een belevenisproject bent: als je alle procedures doorloopt en alle vergunningen haalt, moet je uiteindelijk het project kunnen uitvoeren.”