UNIZO vindt kernversterkend beleid meer dan nodig

UNIZO Volgens de gemeentelijke registers stonden in mei vorig jaar 17.404 woningen en kleine bedrijfsruimtes leeg. Dat is negentien procent meer dan een jaar eerder. Daarnaast stonden er 2.356 grote bedrijfsruimten leeg, dat is negen procent meer dan een jaar eerder. Bij commerciële marktsegmenten is er een leegstand van zes procent.

Roeselare, Turnhout en Sint-Niklaas staan steeds in de top vier van hoogste leegstand. “Dat is geen toeval”, zegt UNIZO. “Dat zijn de centrumsteden die de afgelopen jaren overmatig shoppen buiten de kern hebben toegelaten met een leegstand in het centrum tot gevolg”.

UNIZO ziet in de cijfers een zoveelste bewijs dat de overheid dringend werk moet maken van een kernversterkend beleid. Het Vlaams regeerakkoord zette volgens UNIZO een stap in de goede richting met de goedkeuring van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid en het engagement tot een beleid inzake kernversterking. Het komt er volgens UNIZO nu op aan om de theorie snel in daden om te zetten.

Volgens UNIZO  trekken veel ketens weg naar de rand van de stad waar er nog steeds veel nieuwe baanwinkels vergund worden. Maar ook het inplanten van shoppingcentra in die periferie werkt volgens Unizo leegstand in de hand. Daarnaast ziet de ondernemersorganisatie slechte bereikbaarheid, te dure parkeerplaatsen en hoge huurprijzen als mogelijke oorzaken voor leegstand. Veel winkelpanden in de centra zijn vaak ook te klein en niet aangepast aan de moderne winkelvereisten.