Unizo positief over sociaal akkoord PC 200

VAN EETCELT PLATGisteren werd het sociaal akkoord 2015-2016 voor het Aanvullende Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). Dat paritair comité vervangt het vroegere Paritair Comité 218. “Het is een verdedigbaar akkoord”, zegt gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt van Unizo. “Het akkoord blijft binnen de lijnen van de voorziene maximale marge voor de loonkostenontwikkeling en dat was een belangrijke eis van Unizo. We rekenen er op dat hiermee de sociale vrede wordt gegarandeerd tussen de 54.000 ondernemingen en hun meer dan 450.000 bedienden onder dit paritair comité.”

Unizo zetten de voornaamste elementen uit het akkoord op een rijtje:

  • De bedienden binnen het PC krijgen een jaarlijkse premie van 250 euro bruto, betaalbaar in juni, vanaf 2016 (geïndexeerd vanaf 2017). Deze jaarlijkse premie kan worden vervangen door een verhoging van het loon en/of de toekenning van andere bruto- of nettovoordelen of door de financiering van een sectoraal aanvullend pensioensysteem voor bedienden in sectoren die al zo’n systeem hebben.
  • Het recht op tijdskrediet wordt vastgelegd op maximaal 24 maanden voor bedienden met minder dan vijf jaar anciënniteit en 36 maanden voor bedienden met minstens vijf jaar anciënniteit (optrekbaar tot 48 maanden bij specifieke motieven).
  • Verder omvat het akkoord ook enkele eindeloopbaanmaatregelen (swt en landingsbanen).
  • Inzake opleiding wordt geopteerd voor een verlenging van de huidige afspraken.