Unizo gaat de bouwvergunning aanvechten die Uplace op 23 december kreeg  voor het omstreden winkelcomplex in Machelen. Dat heeft de raad van bestuur van de ondernemersorganisatie vrijdag beslist. Volgens Uplace negeert Unizo daarmee het democratisch beslissingsproces. Unizo stelt dat Uplace een erg groot risico neemt als de bouwwerken gestart worden, rekening houdend met de bezwaren en lopende procedures.

Bij de aankondiging door Uplace dat het dit jaar de eerste steen wil leggen, lieten Leuven en Vilvoorde dezelfde dag al weten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen. Unizo overwoog hetzelfde te doen, maar het duurde uiteindelijk meer dan een maand alvorens dat beroep bekrachtigd werd.

Volgens Unizo-topman Karel Van Eetvelt zijn de argumenten tegen het complex alleen maar versterkt sinds de projectontwikkelaar tien jaar geleden de eerste bouwvergunning aanvroeg. “We kunnen dit gewoonweg niet zo laten. We zijn dit in de allereerste plaats verschuldigd aan onze handelaars, die onze gemeentekernen levend houden”, zegt Van Eetvelt. “De handelaars moeten zo al uitdagingen genoeg aangaan. Zoals de omschakeling naar een multichannelaanpak: een fysieke winkel in combinatie met een webshop. De opkomst van e-commerce is een extra argument tégen de inplanting van nieuwe megashoppingcomplexen als Uplace.”

Unizo vreest voorts voor de gevolgen voor de mobiliteit. “Meer zelfs dan tien jaar geleden want de verkeersknoop in en rondom Brussel is inmiddels alleen maar erger geworden.” Tot slot wijst de organisatie op juridische bezwaren. “De bouwvergunning kadert binnen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waartegen ook al een juridische procedure loopt wegens partijdigheid en onzorgvuldigheid van de Vlaamse regering. Bovendien werd geen nieuwe aanvraag gedaan: de oude aanvraag werd zonder aanpassing  opnieuw beoordeeld en vergund. Ook het milieueffectenrapport dateert al van 2011. Intussen werden nieuwe projecten gerealiseerd waarmee in de aanvraag geen rekening werd gehouden.”

Uplace is zeer verbaasd over de stap van Unizo. Volgens ceo Jan Van Lancker maakte de ondernemersorganisatie geen gebruik van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tijdens het elfde openbaar onderzoek dat voor die bouwvergunning liep. “Er zijn toen vier bezwaren ingediend, maar niet door Unizo. Alle adviezen die tijdens die procedure door de Vlaamse en federale instanties zijn uitgereikt, waren unaniem positief. Dat bewijst dat we een ijzersterk dossier hebben, dat na tien jaar echt wel met alle argumenten voor of tegen rekening is gehouden en dat we al die tijd netjes de wetten en regels volgden. Dat de stedenbouwkundige vergunning uiteindelijk werd afgeleverd, was een logisch en terecht eindpunt van dat beslissingsproces.”

Dat Unizo naar de rechtbank stapt, is volgens de ceo niet redelijk meer. “Unizo schermt met de belangen van de handelaars, maar daarvoor hadden ze in 2011 onze socio-economische vergunning moeten aanvechten. Daarnaast trekt Unizo de mobiliteitsmaatregelen in twijfel, terwijl die al in uitvoering zijn. Ten slotte is in vorige procedures door rechtbanken geoordeeld dat Unizo geen betrokken partij is en dus nooit op een wettige manier een procedure tegen Uplace kan instellen. Misschien moeten wij nu wel eens naar de rechtbank stappen om Unizo voor de kosten te laten opdraaien voor het jarenlang tegenhouden van de heropleving van een stuk braakliggend terrein waar meer dan 3.000 mensen werk zullen vinden.”