Unizo en Voka verwelkomen het het initiatief van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters om een pact af te sluiten tegen de krapte op de arbeidsmarkt. “Het is belangrijk om zoveel mogelijk werkzoekenden te activeren”, zeggen Danny Van Assche van Unizo en Hans Maertens van Voka. “Het invullen van openstaande vacatures is nodig om economische groei te blijven creëren. De werkgevers willen actief mee aan de kar trekken. Onder meer via werkplekleren en individuele beroepsopleiding.”

Unizo en Voka kijken intussen ook nadrukkelijk naar de VDAB. “Het is erg belangrijk dat ook de VDAB via dit pact een grote(re) en meer proactieve rol opneemt. Een betere screening van langdurig werkzoekenden en een verbetering van de competentiegerichte matching zijn voor ons van cruciaal belang.”

Rol

“De VDAB moet echt de rol van arbeidsmarktregisseur opnemen. Wie niet werkt, moet klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt via opleiding en begeleiding. Maar ook wie werk heeft, moet aangespoord worden om zijn loopbaan zo te beheren dat langer werken een haalbare kaart wordt.”

Unizo en Voka willen ook de werkgevers aanmoedigen om inspanningen te leveren. Zo kan de VDAB haar rol beter opnemen als werkgevers op vrijwillige basis meer en betere sollicitatiefeedback zouden geven. Zo krijgt de VDAB een beter zicht op de competenties en werkpunten van de kandidaten en kan de dienst de matching optimaliseren en de controle versterken. Het is niet duidelijk wat de organisaties precies voor ogen hebben met die controle, die overigens weinig of niets oplevert.

Beide werkgeversorganisaties benadrukken dat het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt veel meer behelst dan de elementen die nu al aan bod komen. Unizo en Voka verwijzen naar de hervorming van het onderwijs en de uitrol van duaal leren. “We zullen dit bij de concrete uitwerking van het pact op tafel leggen”, stellen Van Assche en Maertens.