Unizo blijft tegen Uplace

UplaceTerwijl Uplace een mediacampagne startte waarin onder meer winkeliers uit de omgeving hun steun aan het project betuigen, zegt Unizo Vlaams-Brabant en Brussel nog eens dat het complex in Vilvoorde geen goed idee is.

“Unizo blijft onverzettelijk tegen perifeer ingeplante megawinkelcomplexen”, zegt regiodirecteur Nancy Van Espen. Ze zet de redenen daarvoor op een rijtje.”De negatieve gevolgen voor de handelskernen in de omliggende steden en gemeenten. Wat Uplace betreft, gaat het niet alleen om gemeenten in Vlaams-Brabant, maar ook in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Dan is er de nefaste invloed op de mobiliteit in een brede regio en verkeersdoorstroming op de Brusselse Ring. Die is nu al meer dan verzadigd, met files op elk moment van de dag. Het is ook uitkijken met het gegoochel met cijfers over de jobs die dit project zou genereren. Onderzoek wijst uit dat dit globaal leidt tot een nettoverlies van het totaal aantal winkels en dus ook personeel.”

Van Espen wijst er ook op dat heel wat Vlaams-Brabantse steden en gemeenten reageerden in het kader van het openbaar onderzoek. “Veel steden en gemeenten beschouwen het ‘totaalbelevingsparadijs’ als ongewenst. Een tiental steden en gemeenten diende effectief bezwaar in, onder meer Leuven, Asse, Halle, Diest en Vilvoorde, enkele een resolutie of motie, waaronder Merchtem, Grimbergen en Kortenberg. Ook buiten de provincie, onder meer in Puurs en Mechelen, werden stevige bezwaarschriften ingediend tegen het project.”

Van Espen stelt vast dat de Sp.a en Open VLD afstand nemen van het project, maar dat de Vlaamse regering via het nieuwe ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan alles in het werk stelt om het project mogelijk te maken. “Dat Uplace een stevige schadevergoeding kan vragen aan de Vlaamse overheid als ze niet de nodige vergunningen krijgen, is frappant. Uplace heeft de vernieuwde brownfield-convenant -zonder de clausule voor schadevergoeding nog niet ondertekend en houdt de Vlaamse regering zo in een wurggreep”, zegt Van Espen.
Unizo Vlaams-Brabant & Brussel vindt dat het kernversterkend beleid van de Vlaamse regering dringend moet omgezet worden in concrete beslissingen en maatregelen. “Het concept van shoppingcentra moet volgens ons zeker kunnen,maar wel op voorwaarde dat ze kernversterkend werken en niet leiden tot een leegloop van de levende winkelkernen in het hart van steden en gemeenten”, zegt Van Espen.