Uitbaters van Leuvense cafés respecteren rookverbod

rookverbodVoor het eerst is in België een café verzegeld wegens overtreding van het rookverbod. In Leuven leven de caféuitbaters dat verbod heel goed na. Slechts vijf procent houdt er zich niet aan, zo leren nieuwe cijfers van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Voor de correctionele rechtbank van Leuven moest de uitbater van het Leuvense volkscafé In Den Vetten Os zich onlangs verantwoorden voor een overtreding van het rookverbod. Maar het gros van zijn collega’s houdt zich netjes aan de regels.

In de eerste negen maanden van dit jaar heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid 4.100 controles uitgevoerd. Daaruit blijkt dat nog altijd zestien procent van de cafés het rookverbod in de horeca niet respecteert. Leuven is een goede leerling van de klas met slechts vijf procent overtredingen. Dat zijn de enige cijfers die bekend zijn voor Vlaams-Brabant.

In vergelijking met andere steden scoort Leuven heel goed. In Brussel houdt 25 procent van de cafés zich niet aan het rookverbod, in Oostende zelfs 38 procent. De cijfers zijn voor sommigen verrassend gelet op de uitgaansreputatie en de enorme studentenpopulatie in Leuven.

Paul van den Meerssche, hoofd van de inspectiedienst van Volksgezondheid, hoopt dat de eerste effectieve sluiting in Gent leidt tot een schokeffect bij andere hardleerse cafébazen. Sommige parketten lieten al verstaan dat ze de volgende maanden hard gaan optreden tegen recidivisten die weigeren om de wet toe te passen. Nultolerantie lijkt de nieuwe trend te worden.

Horeca Vlaanderen heeft daar geen probleem mee. Toen het rookverbod vier jaar geleden van kracht werd, pleitte de belangenvereniging nog voor begrip. Maar inmiddels is de bocht een feit: uitbaters van cafés die het verbod aan hun laars lappen, veroorzaken oneerlijke concurrentie tegen de meerderheid van hun collega’s.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen nuanceert. “Sinds het rookverbod is het aantal faillissementen en stopzettingen met een vijfde gestegen. Intussen blijven de beloofde zuurstofmaatregelen uit”, zegt het NSZ. “De witte kassa gaat een tweede klap veroorzaken. Niemand lijkt begaan met het lot van de caféuitbaters.”