Justitia1De rechtbank van koophandel van Leuven opende het faillissement van Geomag bvba uit de Kerkstraat in Tervuren. De vennootschap baatte Tearoom Hamels uit. Johan Mommaerts en Steven Nysten uit de Brusselsesteenweg 62 in Leuven zijn curator.

De Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel opende faillissement van House Energy Concept bvba uit de Heuvelstraat in Overijse. Curator is Steven Verbeke uit de Brugmannlaan 12A bus 15 in 1060 Brussel

 

Een overzicht van de meest recente faillissementen vindt u hier.