Het vervoer van huishoudelijk afval via het water van Leuven naar Beveren is maandag effectief van start gegaan. Het schip Greenford van logistieke dienstverlener Van Moer Logistics uit Zwijndrecht vervoert huishoudelijk afval van de gemeenten die deel uitmaken van de Vlaams-Brabantse afvalintercommunales EcoWerf en Interrand. Het transport gebeurt via het kanaal Leuven-Dijle, de Rupel en de Schelde naar de verbrandingsinstallatie van Indaver.

De logistieke flow begint bij EcoWerf, waar containers gevuld worden met huishoudelijk afval van dertig gemeenten van de intercommunales EcoWerf uit Leuven en Interrand uit Hoeilaart. Het schip De Blauwe Reiger ​laadt telkens veertien volle containers van 21 ton. Jaarlijks zal zo’n 30.000 ton via het water van Leuven naar Beveren vervoerd worden.

Met het laden van de laatste container met huisvuil en de afvaart van het schip naar de verbrandingsinstallatie is het project na een proeffase​ ​definitief gestart. De voorbije maanden werden aanpassingen uitgevoerd om het vervoer via de binnenvaart mogelijk te maken.​ Inmiddels werd al 4.200 ton afval getransporteerd.

Kosten

Ook vanuit Grimbergen zal jaarlijks zo’n 30.000 ton via het water vervoerd worden. Daar wordt het afval overgeslagen op de containerterminal van Van Moer Logistics in Vilvoorde. Het transport van in totaal 60.000 ton afval is een belangrijke bijdrage tot een oplossing van het mobiliteitsprobleem in een regio met bijzonder druk verkeer.

De gemeenten van Vlaams-Brabant en hun afvalintercommunales (EcoWerf, Interrand, Incovo, Interza, Intradura), Ovam, De Vlaamse Waterweg en Indaver dragen elk een deel van de kostprijs. De kilometers over water zijn goedkoper dan over de weg maar er zijn nog veel logistieke bewegingen nodig.

De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning goed voor de op- en overslag van restafval op de loskade van Ecowerf in Leuven. “Met een vermindering van jaarlijks 2.400 vrachtwagenopleggers, elk gevuld met zo’n 25 ton restafval, op de weg tussen Vlaams-Brabant en Beveren vervullen de overheden in Vlaams-Brabant een voorbeeldfunctie”, zegt Rudi Beeken, voorzitter van EcoWerf.