De sneltram langs de A12 heeft een definitief tracé gekregen. De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan daarvoor vastgelegd.

Het project past in het Brabantnet. Dat omvat de plannen van de Vlaamse overheid voor een tram in de noordelijke Vlaamse Rand rond Brussel. Naast de sneltram bevat het net een trambus op het Ringtracé en een luchthaventram tussen de luchthaven in Zaventem en de hoofdstad.

Het tracé van de sneltram loopt langs en zo dicht mogelijk bij de A12. Tussen Willebroek en Londerzeel zal de tram aan de oostzijde van de A12 rijden. In Londerzeel kruist het tracé de A12 en sluit het aan op de spoorlijn Mechelen-Gent.

Parkeren

Er komen tramhaltes in Londerzeel, Meise en deelgemeente Wolvertem en Fort Breendonk in Willebroek. Die worden gecombineerd met een pendelparking. De gemeentebesturen van Londerzeel en Meise vragen aan de Vlaamse regering om voldoende parkeerplaatsen.

Tegen het tracé was protest gerezen in Meise. Onder meer het gemeentebestuur diende een bezwaar in. In deze gemeente moet een aantal woningen wijken voor de tram.

Buiten het Vlaamse grondgebied sluit de tram aan op lijn 3 en 7 van het Brusselse net, om zo tot aan het station van Brussel-Noord te rijden. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan creëert ook ruimte voor de aanleg van een fietssnelweg op een deel van het tracé.