Pieter Van den Nieuwenhuizen verlaat eind maart 2018 Swissport Belgium. Dat heeft de ceo van de bagageafhandelaar in Zaventem zelf meegedeeld aan de sociale partners tijdens een ondernemingsraad. Hij loodste het bedrijf door een moeilijke periode met stakingen en stond mee aan de wieg van de intentie voor een nieuw en beter sociaal klimaat bij Swissport.

“Het was geen gemakkelijke beslissing”, zegt Van den Nieuwenhuizen. “We zijn volop bezig om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen. Eind september 2017 hebben we met de vakbonden een akkoord bereikt om een ​​traject te starten dat moet uitmonden in een beter sociaal klimaat. Dat akkoord werd positief onthaald door zowel onze klanten als andere belanghebbenden.”

Onderhandelingen

Intussen zijn de onderhandelingen voor een nieuw contract van de bagageafhandeling voor Brussels Airlines én die voor de hernieuwing van onze licentie op Brussels Airport nog volop bezig. “Het tot een goed einde brengen van deze belangrijke opdrachten is mijn voornaamste resterende doelstelling. Ze zijn van essentieel belang voor een duurzame en positieve toekomst voor Swissport Belgium en al zijn medewerkers.”

“Pieter heeft de komende maanden nog een heel belangrijke opdracht”, zegt Simon Messner, senior vice president Europe van Swissport. “Die vormt de basis om onze doelstellingen op lange termijn in België te bereiken en een correcte dienstverlening te verzekeren voor onze klanten.”

Van den Nieuwenhuizen was sinds de zomer van 2013 de topman van de bagageafhandelaar. Over een mogelijke opvolger is nog niets bekend.