De stad Leuven geeft honderd inwoners de kans om op zaterdag 21 en zondag 22 april op reis te gaan in hun eigen stad. Wiekent Leuven is een tweedaagse citytrip met alle ingrediënten van een weekendje weg. Voor het luttele bedrag van 99 euro.

Op het programma staan een gegidste stadswandeling, een rondleiding in museum M of in de universiteitsbibliotheek, een film in Cinema ZED en een feestje met dj Bobby Ewing. Na een overnachting op hotel sluiten de gelegenheidstoeristen hun weekend af met een barbecue in de Sint-Geertrui-Abdij.

Leuven in trek bij toeristen. Jaarlijks komen er meer dan 280.000 bezoekers uit het buitenland, mede dankzij een sterke promotie buiten de landsgrenzen. Leuvenaars zelf kennen de toeristische ervaring van hun eigen stad niet. “Wij willen de Leuvenaars zich eens toerist in eigen stad laten voelen”, zegt schepen van Toerisme Dirk Vansina. “Met Wiekent in Leuven kan de Leuvenaar de stad op een andere manier beleven en onze toeristische troeven (her)ontdekken.”

In de loop van 2017 voerde Toerisme Vlaanderen een onderzoek uit naar de wijze waarop de Leuvenaars naar toerisme in hun stad kijken. De antwoorden waren positief: de Leuvenaar ervoer geen overlast, erkende het belang van toerisme voor de economie en was van oordeel dat investeringen in stadsverfraaiing zowel het toerisme als de eigen inwoners ten goede komen.

Maar er was ook een opvallend signaal: Leuvenaars willen graag meer betrokken worden bij het toeristische beleid. “Daarom hebben we dit programma uitgewerkt. De Leuvenaar krijgt de kans om een weekend zijn eigen stad als toerist te ervaren en zijn bevindingen mee te delen.”