Logo_EconocomDe IT-dienstverlener Econocom in Zaventem beleefde een woelige dag. De zestig bedienden van de afdeling voor computeronderhoud legden woensdagmorgen zoals aangekondigd het werk neer. Ze beslisten meteen om zeker drie dagen te staken. De directie liet weten dat de overnemer van de ASS-afdeling de bestaande rechten van de betrokken werknemers zal garanderen.

Econocom verkoopt zijn afdeling die instaat voor computeronderhoud. De ASS-eenheid onderhoudt pc’s van grote bedrijven. De zestig bedienden willen weten wie de afdeling binnenkort overneemt. De directie verschafte daarover geen duidelijkheid tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Daarop beslisten de werknemers om in staking te gaan.

De vakbonden verrasten de directie woensdagmorgen met een stakingsaanzegging van minstens drie dagen. De actievoerders eisen garanties over hun toekomstige loon- en arbeidsvoorwaarden. Ze blokkeerden het gebouw waardoor er geen materiaal in-of uitgevoerd kan worden.

“In deze sector duiken steeds meer nieuwe spelers op die door inzet van goedkopere, minder onderlegde werknemers onder de gangbare tarieven proberen te werken. We gaan door met de actie tot er resultaat is. Desnoods trekken we met een delegatie naar de hoofdzetel in Parijs”, zeggen ze.

De directie van Econocom doorbrak vandaag het stilzwijgen. “Onze toekomstige partner zal zich engageren om alle bestaande rechten van de werknemers getroffen door een eventuele overplaatsing te behouden”, stelde ze.

“De markt van de informatietechnologie en digitale oplossingen is in volle transformatie en genereert nieuwe servicemodellen. Daarom onderzoekt Econocom de mogelijkheid om een strategisch partnership met een Belgische leider op het vlak van klantondersteuning te creëren. Alsook de mogelijkheid van overplaatsing van de technische bedrijfseenheid die verantwoordelijk is voor on-site interventies en onderhoud van informatica en digitale businessobjecten.”

“Ons belangrijkste doel is om deze verantwoordelijkheid toe te vertrouwen aan een degelijk en goed gevestigd bedrijf, dat on-site onderhoud als corebusiness heeft. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van de klantenservice garanderen.” Een nieuw overleg tussen vakbonden en directie is nog niet gepland.