Voor de Tiense Suikerraffinaderij is een langdurig partnerschap met de bietentelers een prioriteit om de uitdagingen die het einde van de quota met zich meebrengen het hoofd te kunnen bieden. Dat stelt het bedrijf uit Tienen na een eerste balans na de afschaffing van de suikerquota op 1 oktober van dit jaar.

“De toekomst kan voor hen onzeker lijken. Maar dat is niet zo door ons partnerschap”, zegt de Tiense Suikerraffinaderij. Het bedrijf verwijst naar de interprofessionele akkoorden die het sloot met de telers. “Tiense garandeert voor de planters een belangrijke stabiliteit, onafhankelijk van waar ze zich bevinden ten opzichte van de fabrieken.”

“De stijging van de verkoopprijs van het eindproduct wordt gedeeld met de planter. Deze garantie geeft de historische band met onze planters weer. Die wordt op geen enkele manier in vraag gesteld door de veranderingen als gevolg van de nieuwe marktomstandigheden.”

Onzekerheid

De Tiense Suikerraffinaderij sloot dit voorjaar een akkoord met de bietentelers over de prijs die het zal betalen voor geleverde suikerbieten. De Confederatie van Belgische Bietenplanters (CBB) wees er toen al op dat de koppeling met de suikerprijs de bietenteler opzadelt met grote onzekerheid.

“De suikerprijs bedroeg de afgelopen maanden 420 euro per ton op de Europese markt en 330 euro op de wereldmarkt. Aan die prijs is geen rendabele bietenteelt mogelijk”, stelt CBB. “Alles zal dus afhangen van het supplement dat de Tiense Suikerraffinaderij aan de telers zal uitbetalen om het gemaakte verlies te compenseren.”

Volgens CBB is een onbekend aantal bietentelers aan het afhaken. Bovendien heeft een coöperatieve van bietentelers in Wallonië plannen om met een eigen suikerfabriek te beginnen.