TIENENVoka-Kamer van Koophandel arrondissement Leuven en de stad Tienen slaan de handen in elkaar om een leerrijk en ondernemend traject uit te werken omtrent regiobranding van de stad Tienen als innovatieve voedingsmetropool.

“We zijn op zoek naar vijftien gemotiveerde ondernemers om te werken rond twee grote topics die bijzondere meerwaarde zullen bieden voor de stad, de bedrijven in onze regio en de onderwijssector”, zegt Marijke Tritsmans. “Het gaat om de ontwikkeling van een concept voor een doe-en belevingscentrum met de focus op voeding, waarbij techniek en wetenschapsacademie en een consumentenlab een belangrijk onderdeel vormen. Het tweede topic is de ontwikkeling van methodieken door scholen en bedrijven met het oog op het optimaliseren van de talenten die noodzakelijk zijn voor het kunnen functioneren op de regionale, liefst voedingsgerelateerde, arbeidsmarkt.”

Ondernemers of mensen die willen nadenken over ondernemen in Tienen en de link tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, kunnen deelnemen aan de infosessie op vrijdag 13 maart in CC De Kruisboog in Tienen. Bedoeling is dat de bedrijven niet alleen meewerken aan het positief imago van de stad, maar ook de band met het onderwijs versterken om zo vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te optimaliseren. Verder worden de principes van co-creatie en samenwerking met creatieve ontwerpers in de praktijk gebracht.

Wie wil deelnemen aan de gratis infosessie op vrijdag 13 maart, moet wel vooraf contact opnemen met lotte.ribbens@voka.be of 016-89.19.89 of martine.vancamp@tienen.be of 016-80.57.56.