freelance-qns

Het uitzendbureau Tentoo uit Zaventem heeft de steeds groeiende groep van freelancers in kaart gebracht. Die zijn heel tevreden over hun professioneel leven: prima jobinhoud, veel vrijheid en een positieve balans tussen werk en privé. Maar hun inkomsten, het statuut en de administratieve rompslomp baren hen wel zorgen. Het payrollingkantoor hoopt met de enquête het debat over het statuut van de freelancers open te trekken.

Een steeds groter percentage van de actieve beroepsbevolking kiest voor een bestaan als freelancer. Sinds 2004 is er een behoorlijk spectaculaire stijging met 53 procent. Dat blijkt uit de Freelancer Focus 2015 van Unizo. Tentoo Payroll Professionals hield bij de eigen leden en bij 500 niet-freelancers een bevraging over hun professioneel bestaan. De vragen van “Iedereen freelancer?” peilden naar jobtevredenheid en naar de voor- en nadelen van hun keuze.

Zeven op tien freelancers verdienen minder dan 2.000 euro netto per maand. Bij niet-freelancers zit slechts de helft onder die grens. Voor 59 procent van de freelancers zijn de onzekere en vaak wisselende inkomsten het grootste nadeel. Voor zestien procent is dat de onduidelijkheid over het sociaal statuut, voor zes procent de administratieve last.

Maar de voordelen wegen zeker even zwaar door. Bijna negen op tien freelancers zijn blij met hun bestaan en acht op tien willen nog jaren blijven freelancen. Het grootste voordeel is “de vrijheid om tijd naar eigen wens in te delen”, wat ook hoog op het verlanglijstje van de niet-freelancers staat. Tweede reden om voor een freelancebestaan te kiezen is de diversiteit van de jobinhoud.

Tentoo vertegenwoordigt duizenden freelancers. Die doen een beroep op de diensten van het bureau om onder meer hun loonadministratie te regelen. Het payrollingkantoor wil met deze enquête een aanzet geven om het debat te voeren over het statuut van de freelancer. “Omdat ondernemerschap, freelancen en flexibel werken steeds belangrijker worden op de snel veranderende arbeidsmarkt”, zegt Tentoo.

“We ijveren voor een wettelijk kader waarin freelancen en flexibel werken mogelijk zijn en geregeld worden. Daartoe behoort een overgangsstatuut met een aangepast en uitgebreider sociaal vangnet. Mensen verdienen ondersteuning in de eerste stappen van hun ondernemerschap. Ze moeten kunnen aftoetsen of er een markt is voor hun activiteiten als zelfstandige met een beschermd statuut.”