Teelt van witloof komt in het gedrang

witloofteeltHet aantal witloofboeren is de voorbije jaren flink afgenomen, ook in bakermat Kampenhout. Dat leren cijfers van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). De productie in Vlaams-Brabant is de voorbije jaren gedaald met twintig procent, blijkt uit gegevens van het Provinciaal Infocentrum Land- en Tuinbouw in Herent.

In Vlaanderen liep het aantal witloofboeren in de periode 2003-2013 terug van 603 tot 318. Ook het gemiddelde witloofareaal dat die telers bewerkten, daalde van 22,9 tot 13,5 hectare. De prijs per kilo witloof in ons land schommelde in de periode 2006-2016 tussen 0,71 en 1,08 euro. De jongste jaren steeg de prijs van 0,78 in 2013 tot 1,03 euro in 2015.

“Met de jaren hebben we het aantal collega’s flink zien slinken”, zegt teler Rudy Van Ingelgom uit Kampenhout, bakermat van het witloof. “De concurrentie met Frankrijk en Nederland is hard. De jonge generatie staat niet te springen om in witloofteelt te gaan. Het is erg arbeidsintensief.”

Dat de teelt van het Belgische witloof een duik neemt, komt ook omdat grotere brood er sinds kort zélf werk van maken. De prognose voor 2016 ligt helemaal in de lijn van de neerwaartse trend. Er wordt een extra productiedaling van zes procent verwacht.