Technologische industrie investeert meer dan twee miljard euro

Marc Lambotte (Agoria)

Marc Lambotte (Agoria)

De technologische industrie zal dit jaar meer dan twee miljard euro investeren in ons land, zowat één procent meer dan vorig jaar.

“Het lijken de eerste voorzichtige zonnestralen die door de bewolkte hemel prikken,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. “De investeringen liggen wel nog altijd onder het gemiddelde niveau van de voorbije twintig jaar. Maar 2015 kan het jaar van de positieve omslag worden en hopelijk kunnen we dan dankzij de regeringsmaatregelen in 2016 weer met echte groei aanknopen.”

Het gaat hier over de investeringsplannen van de industriële bedrijven, dit wil zeggen investeringen in het productieapparaat. Dienstenbedrijven vallen hier dus buiten. Investeringen in productiebedrijven zijn een uitstekende graadmeter van de gezondheid van onze globale economie. Zoals bekend, heeft de industrie in ons land de voorbije jaren enkele zware klappen gekregen doorstaan. Wanneer ondernemingen, vaak multinationals, na de crisis van 2008 beslissingen moesten nemen over sluitingen en herstructureringen, kwam ons land door zijn zwakke internationale concurrentiepositie telkens als eerste in het vizier. Hierdoor daalden ook de investeringen in het productie-apparaat van ons land. De investeringsgraad van voor 2008 wordt lang niet meer bereikt.

In 2014 en 2015 schommelen de jaarlijkse investeringen rond de twee miljard euro. De start van dit jaar verloopt nog erg vlak. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit ligt nog onder het niveau van 80 procent. “Dat wil zeggen dat heel wat bedrijven nog niet ‘op volle toeren’ draaien. Het is pas als onze bedrijven hun volle capaciteit gebruiken dat de nood om te investeren er is”, zegt Lambotte. Uit de vooruitzichten blijkt dat vooral bedrijven in de metaalbewerking, vliegtuigbouw en ICT-productie gaan investeren.