Groen Leuven wil dat de stad een voorloper wordt op het vlak van elektrische mobiliteit. Samen met het Herentse bedrijf Taxi Axi pleit de partij onder andere voor drie snellaadtations. 

Groen Leuven wil ingrijpen op drie pijnpunten rond elektrische mobiliteit: realisatie van minstens drie snellaadstations (de huidige particuliere laadpalen laden té traag), een aangepast parkeerreglement en wegcode voor publieke laadplaatsen en de doelstelling om tegen 2025 enkel nog elektrische taxi’s in te schrijven. De partij krijgt de steun van e-taxichauffeur Johan Machtelinckx van het Herentse bedrijf Taxi Axi: “Chauffeurs van elektrische taxi’s laten ons weten dat ze net als wij regelmatig drie keer de stad moeten rondrijden om een beschikbare laadplaats te vinden. Dat is absurd”, aldus Machtelinckx die klanten vervoert met een Tesla Model S. “De stad kan samen met de privésector, KU Leuven, NMBS en De Lijn het elektrische rijden bevorderen door op een drietal plaatsen in en rond Leuven te investeren in publiek toegankelijke snellaadstations. Zo kunnen niet alleen e-taxi’s snelladen, maar ook bussen en ander logistiek verkeer. Een app kan bovendien een virtuele wachtrij creëren. Zo verliezen chauffeurs geen tijd.”

Snelladers en Shop&Go

Van de 59 actieve taxi’s in Leuven rijden er momenteel elf elektrisch, Wouter Florizoone (kandidaat gemeenteraadsverkiezingen Groen): “ongeveer 20% van de Leuvense taxi’s is elektrisch. Dat is een stevig aandeel, wetend dat in Vlaanderen slechts 0,5% van de nieuwe wagens elektrisch rijdt. We vragen al een tijd om het parkeerreglement én de wegcode voor publieke laadplaatsen aan te passen. De stad zou daarbij het voortouw kunnen nemen in samenwerking met de aanbieders van laadpalen zoals Blue Corner en Allego. Koppel het principe van Shop&Go-sensoren met publieke laadplaatsen: maximum 45 minuten parkeren. Op die manier zijn er veel sneller beschikbare laadplaatsen. De beschikbare subsidies kan je groeperen om een snellaadstation te bouwen.”

Elektrische taxivergunningen 

Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid Groen): “Om het voortouw te nemen op het vlak van duurzame mobiliteit vragen we om – naar analogie met Mechelen – tegen 2025 enkel nog elektrische taxivergunningen toe te kennen. Dat lijkt op het eerste gezicht een strenge maatregel, maar het is een noodzakelijke stap om onze stad en onze taxisector voor te bereiden op de toekomst. Door daarover nu al te communiceren geef je ondernemers de mogelijkheid om dit tijdig in investeringsbeslissingen op te nemen.” Om Vlaamse taxiondernemers te stimuleren een elektrische taxi te bestellen, geeft Clean Power for Taxis (een project van Bond Beter Leefmilieu en de taxifederatie GTL, gefinancierd door de Vlaamse overheid) tijdelijk een subsidie voor de aankoop of leasing van een elektrische taxi.