Swissport Belgium wil af van het negatieve imago. Directie en vakbonden kwamen maandag met een opvallende gezamenlijke mededeling waarin ze erkennen dat sociale conflicten de bagageafhandelaar in Zaventem geen goed hebben gedaan. Anders en beter tegen 1 maart 2018.

“ACV-Transcom, ACLVB, BTB-ABVV en de directie van Swissport Belgium stellen vast dat er de jongste jaren geregeld sociale conflicten waren bij Swissport. De werkgever en de vakbonden erkennen dat die het bedrijf een negatief imago hebben bezorgd. De sociale partners en de directie willen daar aan werken omdat niemand er beter van wordt.”

“Om de negatieve situatie om te buigen is een grondige analyse van de oorzaken van de sociale conflicten nodig. Iedereen is overtuigd van de noodzaak en de urgentie om hier samen op een actieve en constructieve manier aan te werken en gemeenschappelijke oplossingen uit te werken die gedragen worden door beide partijen.”

Landen

De directie en de vakbonden starten een proces om concrete maatregelen uit te werken om het sociaal klimaat te verbeteren. Dat moet de leefbaarheid van de onderneming op lange termijn ten goede komen, zowel op vlak van werkbaar werk en de combinatie werk-gezin als economisch.

“We zullen eerst de verschillende oorzaken en aanleidingen voor de sociale conflicten verder analyseren. Daarna wordt een actieplan opgesteld om te komen tot gemeenschappelijke oplossingen en die te implementeren. We willen ten laatste op 1 maart 2018 landen.”

“In een beter sociaal klimaat kunnen de ongenoegens die leven bij het personeel weggenomen worden en wordt ook rekening gehouden met de economische context waarbinnen de onderneming moet functioneren. Daar is iedereen bij gebaat: de werknemers, het bedrijf, de luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen en de passagiers.”

Vakbonden en directie benadrukken dat ze samen een historische stap doen.