HRbeeldTMS Tienen  haalde vorig jaar reeds het FPC (Fabrication Production Control) certificaat op basis van EN 1090. Nu heeft TMS Tienen de EN 1090 opvolgingsaudit met glans doorstaan. “De externe audit heeft geen enkele non-conformiteit opgeleverd”, zegt Wakter Kestens.

Sedert 1 juli 2014 moeten alle ondernemingen die onderdelen bewerken van een dragende staalconstructie, een FPC (Fabrication Production Control) certificaat op basis van EN 1090 hebben. “Het gaat om componenten die in de bouw gebruikt worden als draagstructuur. Denk bijvoorbeeld aan metalen spanten voor dakconstructies, bordessen, alle mogelijke profielen en beplatingen”, zegt Kestens. De CE-verplichting is een onderdeel van de nieuwe Europese bouwproductenverordening 305/2011. De concrete voorwaarden waaraan fabrikanten moeten voldoen om de CE-markering aan te mogen brengen, zijn terug te vinden in de geharmoniseerde norm EN 1090, die enkele jaren geleden gepubliceerd werd.”

“We hebben een fabrieksproductiebeheersysteem (FPC) opgezet die moet garanderen dat de processen onder controle zijn. TMS Industrial Services streeft immers naar het leveren van de optimale kwaliteit. Het behalen van dit certificaat ligt in lijn met deze doelstelling. TMS bewijst hiermee wederom dat we niets aan het toeval overlaten.”