De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde een studiebureau aan om de geplande fietssnelweg tussen Leuven en Aarschot sneller te realiseren. De opdracht bestaat uit een startnota voor de volledige fietssnelweg waarin het exacte tracé en de mogelijkheden worden onderzocht.

Het stuk tussen Holsbeek en Wilsele wordt uitgewerkt tot op het niveau van het voorontwerpplan. Op die manier wil de provincie deze fietssnelweg bij alle actoren op de agenda zetten, in de hoop op een snellere realisatie.

“In augustus 2015 realiseerden we samen met de stad Leuven en De Lijn een eerste stuk van de fietssnelweg tussen Leuven en Aarschot”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. “Het wegdek van het Brugbergpad werd vernieuwd en verbreed, waardoor de fietsers elkaar gemakkelijk kunnen kruisen.”

“Er staat nog een aantal projecten in de steigers in Leuven, Rotselaar en Aarschot. Maar er zijn ook nog wat missing links en knelpunten. Om sneller vooruitgang te kunnen boeken is er nood aan bijkomende stappen op grotere, bovengemeentelijke schaal.”

Fietssnelwegen zijn snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen tussen locaties met een hoog fietspotentieel. Ideaal voor woon-werkverkeer, maar ook interessant voor scholieren of voor de recreant. De fietssnelweg tussen Leuven en Aarschot, met een gewenst tracé langs spoorlijn 35, vertrekt aan het station van Aarschot langs de nieuwe spoorwegbrug en loopt parallel aan de spoorweg richting Gelrode, Wezemaal, Rotselaar, Wilsele, Kessel-Lo en Leuven.

De eerste resultaten op het terrein worden in 2018 verwacht.