De provincieraad van Vlaams-Brabant besliste om in negen gemeenten in het Pajottenland een studie uit te voeren om na te gaan hoe projecten van hernieuwbare energie kunnen ingepast worden in het landschap. Daarbij wordt vooral gedacht aan windturbines.

“We zetten in op hernieuwbare energie voor het Pajottenland”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “De volgende drie jaar gaan we samen met het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, Pajopower en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw onderzoeken hoe we hernieuwbare energie kunnen inpassen in het landschap.”

De landschapsstudie verkent de best mogelijke mix van hernieuwbare energiebronnen voor de negen gemeenten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de meest efficiënte invulling van energieproductie. Een kwalitatieve landschappelijke integratie, lokale gedragenheid en participatie door omwonenden zijn even belangrijk.

“We vertrekken vanuit het landschap en gaan op zoek naar de beste manier om onze ambitie van klimaatneutrale provincie tegen 2040 waar te maken. Een landschap met glooiende heuvels, hoogstamboomgaarden, kleine landschapselementen en vele beekvalleien is het uithangbord van het Pajottenland. Uit onze energiekansenkaarten blijken hier heel wat kansen te liggen voor hernieuwbare energie.”

De studie kadert in het strategisch project hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland dat eind 2017 goedgekeurd werd door de Vlaamse overheid en dat in de loop van dit jaar van start gaat.