De provincie Vlaams-Brabant, negen gemeenten uit het Pajottenland, Pajopower en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei slaan vanaf midden 2018 de handen in elkaar om samen met burgers, landbouwers, verenigingen en bedrijven werk te maken van een klimaatbestendig Pajottenland. Hiervoor wordt ondersteuning als strategisch project aangevraagd bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

De partners willen een overkoepelende gebiedsvisie ontwikkelen voor Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. In die visie komen hernieuwbare energie, leefbare dorpen en een open ruimte aangepast aan klimaatverandering samen. Dat moet de basis worden voor de uitvoering van concrete projecten.

Het Pajottenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte en wateroverlast. Maar het landschap biedt ook kansen om te werken aan klimaatbestendigheid. Dat kan door in te zetten op energie, de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen en de versterking van de open ruimte door landschapszorg. De doelstelling van het strategisch project is te komen tot een visie over de rol van hernieuwbare energie in het Pajottenland.

Klimaatfonds

“We willen beleidsmakers, burgers, landbouwers, bedrijven en verenigingen de komende drie jaar rond de tafel brengen om samen werk te maken van ruimte voor hernieuwbare energie, kernversterking en open ruimte”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. “Door het verkennen van partnerschappen en samenwerkingen willen we enkele concrete ingrepen en acties opstarten. We denken aan de oprichting van een klimaatfonds en een coöperatief energieproject.”

Het strategisch project Pajottenland zal na goedkeuring uitgevoerd worden door de provincie Vlaams-Brabant en de verenigingen Pajopower en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei in samenwerking met de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. Het project heeft steun van de Vlaamse overheid aangevraagd.