Op het kanaal Leuven-Dijle in Tildonk (Haacht) wedijverden boten met een duurzame aandrijving in de Ecorace Challenge. Met dit initiatief wil de nieuwe waterwegbeheerder nv Vlaamse Waterweg innovatie stimuleren en de binnenvaart als duurzame transportmodus promoten.

De Ecorace Challenge werd dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Acht boten van teams van universiteiten en hogescholen uit België en Nederland namen het zaterdag en zondag tegen elkaar op. Dat gebeurde met een zelfgebouwde boot met een alternatieve, duurzame aandrijving.

De meerderheid van de boten werd aangedreven met zonne-energie, door panelen die zich op het vaartuig bevonden. Twee cargoboten voeren op biobrandstof. Bij nog een ander vaartuig werd de elektrische batterij gevoed door een met zonnepanelen aangedreven generator langs de kant. Zaterdag moesten de teams een race van 32 kilometer afleggen. Zondag stonden behendigheidsproeven op het programma.

De Ecorace Challenge is een initiatief waarmee de waterwegbeheerder nv Vlaamse Waterweg, gesteund door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, innovatie wil stimuleren en de binnenvaart wil promoten als duurzame transportmodus.

De prijzen werden uitgereikt door gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts. De twee Vlaamse waterwegbeheerders, Waterwegen en Zeekanaal nv en nv De Scheepvaart stromen dit jaar naar elkaar toe. Samen worden zij De Vlaamse Waterweg nv. De volledige integratie wordt afgerond tegen het jaareinde.