Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen kende in 2017 een recordjaar. Er werd ruim 72 miljoen ton aan goederen vervoerd via de binnenvaart. Dat is 4,3 miljoen ton of 6,5 procent meer dan het jaar voordien. De toename is met bijna acht procent het grootst op de ABC-as langs het kanaal Brussel-Charleroi dat door het Pajottenland loopt.

De ABC-as (Antwerpen-Brussel-Charleroi) doorkruist Halle en deelgemeente Lembeek, Lot in Beersel en Ruisbroek in Sint-Pieters-Leeuw. Naast het goederentransport noteerde ook het containervervoer met 823.502 eenheden een recordjaar met een stijging van 11,5 procent.

“Dit zijn topcijfers”, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Elke vracht die vervoerd wordt over het water moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart 6,5 procent groeit, betekent dat 175.815 vrachtwagens minder.”

De ambitie is om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart bij goederentransport op te trekken van vijftien naar twintig procent. Het binnenvaartvervoer is vorig jaar in quasi elke goederengroep gestegen. Het vervoer van ertsen (+16,2 procent) en vaste brandstoffen (+29,5 procent) kende de sterkste stijging. Ook het aantal vervoerde bouwmaterialen (+6,5 procent), landbouwproducten (+9 procent) en meststoffen (+11 procent) stijgt.

Volgens Weyts zijn deze cijfers “een belangrijk lichtpunt in de mobiliteitsdiscussie”. De Vlaamse regering zet fel in op de binnenvaart om vrachtwagens van de weg te houden. “We hebben in Vlaanderen meer dan 1.000 kilometer bevaarbare waterweg. Tachtig procent van al onze bedrijven ligt op maximaal tien kilometer van zo’n waterweg. Met De Vlaamse Waterweg voeren we campagne om meer ondernemers naar het water te lokken.”