geld

De weigeringsgraad bereikte in de eerste drie maanden van dit jaar het laagste niveau dat ooit werd opgemeten in een eerste kwartaal sinds het begin van de meting in 2009. De kredietproductie kende hierdoor opnieuw een positieve evolutie. De kredietaanvragen daarentegen daalden ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dit ondanks de zeer lage rentetarieven, die in maart 2015 een nieuw historisch dieptepunt bereikten. Over het eerste kwartaal heen piekte het uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten in januari 2015 (130,8 miljard euro). Eind maart bedroeg het uitstaand volume ten slotte iets meer dan 130 miljard euro.

“Een heropleving van de kredietvraag laat op zich wachten”, zegt Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin. “Vorig jaar waren er enkele indicaties die deden vermoeden dat de vraag naar kredieten opnieuw zou oppikken. Vandaag stellen we voor het tweede kwartaal op ri, een dalende evolutie vast. Het verbeterende economische klimaat en de zeer voordelige rentetarieven slagen er voorlopig niet in om het herstel van de kredietaanvragen op gang te brengen. De kredietproductie neemt wel toe dankzij een versoepeling van de kredietvoorwaarden en een dalende weigeringsgraad. De weigeringsgraad bereikte zijn laagste niveau ooit in een eerste kwartaal. Hieruit blijkt nogmaals dat bankiers op zoek zijn naar goede kredietdossiers en dat deze alle kansen krijgen.”

Een dalende weigeringsgraad doet volgens Febelfin vermoeden dat de kwaliteit van de kredietdossiers verbetert. Dit kan er op wijzen dat de aanhoudende sensibilisering rond  het belang van een goed voorbereid kredietdossier zijn vruchten afwerpt. Het belang van een kwaliteitsvol dossier kan volgens Febelfin niet voldoende worden benadrukt.