serveuseVorig jaar nam de studentenarbeid met vijf procent toe ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).
Vorig jaren waren er in België 469.000 jobstudenten aan de slag, 56 procent daarvan waren vrouwen, 44 procent  mannen. Dat waren er 2,8 procent meer dan in 2013 en 3,9 procent  meer dan in 2012. De vakantiewerkers hebben samen 10,3 miljoen dagen gewerkt: een toename met 5 procent  ten opzichte van 2013 en meteen ook een record. Het was al de vijfde jaarlijkse stijging op rij.
Een student werkte in 2014 gemiddeld 22 dagen per jaar, dat is 2,5 procent meer dan in 2013. De stijging is het meest uitgesproken bij studenten ouder dan 22 jaar. Studenten hebben per jaar vijftig dagen waarin ze mogen werken met verminderde sociale bijdragen (2,71 procent). Ongeveer vijf procent nam het volledige pakket van vijftig dagen op. Daarbij moet er wel over worden gewaakt dat een dag niet noodzakelijk een volledige werkdag is, ook dagen van enkele uren worden bij de RSZ aangegeven als volledige dagen.
Veel studenten vinden een job via de uitzendsector, die goed is voor 33 procent van het aantal gewerkte dagen. Populair zijn ook de handel (20 procent) en de horeca (14 procent).
De zomer is vanouds hét seizoen voor studentenarbeid. Dat was ook in 2014 nog zo: 59 procent  van het aantal gewerkte dagen is gepresteerd in het derde kwartaal. Maar er wordt steeds meer buiten de zomer gewerkt.

In totaal zijn in 2014 voor 759 miljoen euro studentenlonen aangegeven bij de RSZ. Dat komt neer op 1.616 euro per student. Per aangegeven dag levert een studentenjob gemiddeld 73 euro op.