Steeds meer ondernemers blijven werken

ouderen werkenDe afgelopen vijf jaar steeg het aantal zelfstandigen dat actief blijft na de pensioenleeftijd met een derde. Aan het einde van het derde kwartaal van 2015 waren er in ons land 92.028 zelfstandigen actief na hun pensioen, goed voor negen procent van alle zelfstandigen.

“De actieven na pensioenleeftijd zijn de snelst groeiende groep binnen alle zelfstandigen”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Dat komt onder meer door een aantal versoepelingen van hun statuut en het nog steeds lage pensioen van de zelfstandigen.”

Eind 2010 waren de actieve zelfstandigen na pensionering nog maar met 70.194 en vertegenwoordigen ze slechts zeven  procent van alle zelfstandigen. In september 2015 waren 92.028 zelfstandigen na hun pensioen actief, goed voor negen procent alle zelfstandigen. Tussen 2010 en 2015 nam het totaal aantal zelfstandigen toe met 7,5 procent, het aantal actieven na pensioenleeftijd nam met liefst 31 procent toe.

De stijging van het aantal actieve gepensioneerde zelfstandigen is volgens NSZ vooral het gevolg van het federale regeringsbeleid van de afgelopen jaren. Voor 2013 mocht een gepensioneerde zelfstandige die werkte na zijn pensioen maximaal 17.000 euro per jaar verdienen. De regering Di Rupo veranderde begin 2013 de regels en zorgde ervoor dat ondernemers na hun 65ste onbeperkt konden bijverdienen op voorwaarde dat zij een beroepsloopbaan van 42 jaar achter de rug hebben..

De regering Michel versoepelde de regels nog verder. Sinds begin 2015 kunnen zelfstandigen  onbeperkt bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er pensioen moet worden ingeleverd. Een verdere toename van het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd ligt dus voor de hand. Uit onderzoek dat NSZ vorig jaar deed, bleek dat 48 procent van de zelfstandigen jonger dan 65, van plan is om aan de slag te blijven na hun 65ste of na een loopbaan van 45 jaar. Van de zelfstandigen die aan de slag blijven doet 45 procent dat uit financiële noodzaak.

“Het is duidelijk dat de toename van het aantal zelfstandigen die na hun pensioen nog actief zijn ronduit spectaculair is”, zegt Mattheeuws. “Op zich is dat niet erg, maar we mogen niet blind zijn voor de realiteit. Het ondernemerschap in ons land heeft nood aan nieuwe instromers. Uiteraard hebben we daarvoor een ondernemingsgezind beleid nodig. Kiemen daarvoor werden gelegd, onder meer met de goedkopere eerste aanwervingen, de verlaging van de sociale bijdragen voor zelfstandigen of de uitbreiding van de faillissementsverzekering, maar op fiscaal en sociaal vlak wachten er nog een pak andere noodzakelijkheden.”