Steeds meer jobs bij spin-offs van KU Leuven

KULEUVENDe KU Leuven is jaarlijks goed voor 6,2 miljard euro aan bruto toegevoegde economische waarde. De universiteit bezorgt per jaar 59.335 jobs. Dat blijkt uit een studie van de League of European Research Universities (LERU) over het jaar 2014. De grootste jobcreatie komt van de spin-offs in en rond Leuven. Die waren vorig jaar goed voor 33.322 jobs.

LERU is een samenwerkingsverband van 21 onderzoeksuniversiteiten in Europa, waaronder de KU Leuven. Die bevindt zich daarmee in goed gezelschap, aan de zijde van de universiteiten van Oxford, Cambridge en Leiden. In 2014 verzamelden onderzoekers van LERU en het economisch adviesbureau BiGGAR Economics gedurende negen maanden gegevens bij deze universiteiten en hun omgeving.

“De onderzoekers spitsten zich toe op vijf deeldomeinen van de universiteiten”, zegt professor Kurt Deketelaere, secretaris-generaal van LERU. “Daarbij werd gekeken naar studenten en universiteitspersoneel, toerisme in de universiteitssteden, alumni, kennisoverdracht in spin-offs en patenten. Voor elk van die deeldomeinen berekenden ze de bruto toegevoegde waarde en de jobcreatie.”

Uit het onderzoek blijkt dat alleen al het kernaandeel van de KU Leuven jaarlijks goed is voor 1,2 miljard euro aan bruto toegevoegde waarde en 17.414 jobs. “Het gaat dan bijvoorbeeld om de mensen die rechtstreeks voor de universiteiten werken, de rechtstreekse inkomsten en uitgaven en de uitgaven van het personeel in de lokale economie”, zegt Deketelaere.

Een ander belangrijk deeldomein is dat van de kennisoverdracht en innovatie. “Denk daarbij aan spin-offs, contractonderzoek en patenten. De KU Leuven draagt in dit domein voor 3,1 miljard euro aan bruto toegevoegde waarde bij en zorgt voor 33.322 jobs. Maar ook de studenten, het toerisme en de alumni bewijzen een dienst aan de economie.”